Ośrodek Zdrowia na Dzielcu Istebna
(33) 855 65 99
Poradnia otolaryngologiczna

Poradnia otolaryngologiczna

MUDr Julian Curzydło – specjalista otolaryngolog

Do Poradni Otolaryngologicznej można umawiać się: osobiście,
za pośrednictwem osoby trzeciej, telefonicznie
tel. 606 323 767

PORADNIA POSIADA UMOWĘ Z NFZ

Pacjent, który rejestruje się do poradni specjalistycznej, ma obowiązek dostarczyć oryginał skierowania (o ile jest ono wymagane), nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących, pod rygorem skreślenia z listy oczekujących.

Poradnia posiada umowę z NFZ
powrót