Ośrodek Zdrowia na Dzielcu Istebna
(33) 855 65 99
Poradnia neurologiczna

Poradnia neurologiczna

dr n. med. Krzysztof Wierzbicki – specjalista neurolog

Do Poradni Neurologicznej można umawiać się: osobiście,
za pośrednictwem osoby trzeciej, telefonicznie
tel. 606 323 767

PORADNIA POSIADA UMOWĘ Z NFZ

Pacjent, który rejestruje się do poradni specjalistycznej, ma obowiązek dostarczyć oryginał skierowania (o ile jest ono wymagane), nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących, pod rygorem skreślenia z listy oczekujących.

Poradnia posiada umowę z NFZ
powrót