Ośrodek Zdrowia na Dzielcu Istebna
(33) 855 65 99
Niezbędnik pacjenta

Niezbędnik pacjenta

Badanie lekarskie do książeczki zdrowia 50 zł
Zaświadczenie lekarskie wystawiane na prośbę pacjenta 50 zł
Orzeczenia o zdolności do prowadzenia pojazdów mechanicznych wydawane dla lekarzy medycyny pracy 50 zł
Wydanie orzeczenia lub zaświadczenia, związanego z orzekaniem o niezdolności do pracy dla celów rentowych – Druk ZUZ N9 bez orzeczenia lekarza 50 zł
Wydanie orzeczenia lub zaświadczenia, związanego z orzekaniem o niezdolności do pracy dla celów rentowych – Druk KRUS N14 bez orzeczenia lekarza 50 zł
Zaświadczenie o stanie zdrowia do zakładu pracy w celu otrzymania dofinansowania 30 zł

Zasady orzekania do uprawiania sportów określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z 2011 roku w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21. roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia (Dz.U.2011.88.500).

Jedyną kwalifikacją do zawodów sportowych i ćwiczeń, jakiej dokonuje lekarz rodzinny jest kwalifikacja w ramach wykonywanych bilansów. W związku z powyższym lekarz rodzinny nie wystawia zaświadczeń do uczęszczania na aerobik, hipoterapię, kursy żeglarskie, treningi dla dorosłych, maratony uliczne itp. Do udziału w różnego rodzajach związanych z aktywnością fizyczną dzieci, zwykle wystarczy zgoda rodziców. W przypadku osób dorosłych uczestnik sam deklaruje, że jest wystarczająco zdrowy by uprawiać sport.

Zasady kierowania na badania lekarskie kandydatów określa Rozporządzenie ministra Zdrowia z dnia 11 sierpnia 2010 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół, studentów i uczestników doktoranckich (Dz. U. Nr 155, poz. 1045). Zgodnie z § 3 tego rozporządzenie skierowanie na badania lekarskie wydaje szkoła , określając w nim m.in. czynniki szkodliwe, uciążliwe lub niebezpieczne dla zdrowia, które występują w miejscu odbywania praktycznej nauki zawodu.

Niektóre uczelnie nie przestrzegają obowiązującego od wielu lat prawa i podczas rekrutacji wymagają od kandydatów na studia zaświadczeń od lekarzy rodzinnych – jest to bezpodstawne, więc lekarz rodzinny nie ma obowiązku wydawać takiego zaświadczenia.

Ośrodek Zdrowia „Na Dzielcu” im. Jana Raszyka informuje swoich podopiecznych, że wyniku zawartej umowy z Cieszyńskim Pogotowiem Ratunkowym Opieka lekarska i pielegniarska po godzinie 18 do godziny 8 dnia następnego oraz w dni utawowo wolne od pracy w zakresie nocnej i świątecznej opieki realizowane są:

43-460 Wisła ul. Dziechcinka 4 tel. 33/857 95 46
43-430 Skoczów ul. Krzywa 4 tel. 33/875 95 50
43-400 Cieszyn ul. Bielska 4 tel. 33/852 56 23; 664 909 638

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna nie jest związana z lekarzem opieki zdrowotnej, do którego zdeklarowany jest pacjent. Z uwagi na powyższe ubezpieczeni w sytuacji pogorszenia stanu zdrowia mogą skorzystać z pomocy z dowolnego punktu nocnej opieki.

Świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej są bezpłatne (dla świadczeniobiorców) i udzielane bez skierowania

Niezbędnik pacjenta
powrót