Ośrodek Zdrowia na Dzielcu Istebna
(33) 855 65 99

Polityka Jakości

Misia Spółki:

Polityka NZOZ „WELUX" Spółka z o.o. realizowana w ramach Systemu Zarządzania Jakością wynika z długofalowej strategii rozwoju naszej Spółki, której nadrzędnym celem jest pełne zadowolenie Pacjenta, utrzymanie znaczącej i stale rosnącej pozycji na rynku oraz uzyskanie opinii firmy niezawodnej, uwzględniającej potrzeby wszystkich naszych Pacjentów, partnerów, pracowników oraz udziałowców.

Podstawowym celem strategicznym jest zapewnienie naszym Pacjentom kompleksowych usług medycznych o wysokiej jakości.

Zapewniając wysoki poziom świadczeń medycznych zachowujemy najwyższe standardy jakościowe, a zadowolenie Pacjentów stanowi filar trwałego powodzenia i rozwoju naszej firmy.

Chcemy być sprawną organizacją stosującą najlepsze praktyki rynkowe, zapewniającą przyjazną obsługę, a naszym sukcesem jest satysfakcja i zaufanie Pacjentów - to decyduje o wartości naszej firmy.

Staramy sie realizować powyższą misie poprzez:

 • zatrudnianie wykwalifikowanego personelu medycznego wyższego i średniego, który udziela świadczeń diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych zgodnie z najnowszymi osiągnięciami medycyny,
 • poszerzanie oferty świadczonych usług o nowe dziedziny medycyny,
 • orientację na ciągłe doskonalenie się organizacji pracowników,
 • monitorowanie poziomu satysfakcji i zadowolenia Pacjenta, jego obiektywnej oceny i doskonaleniu obsługi Pacjentów,
 • dbałość o bezpieczeństwo, zdrowie i dobro naszych Pacjentów

Aby doskonalić działalność naszej organizacji oraz zwiększyć satysfakcję Pacjenta wdrożyliśmy System Zarządzania Jakością zgodny z wymogami normy ISO 9001:2015 wyznaczając następujące cele:

 • stałe uzupełnianie bazy diagnostycznej poprzez zakupy nowego sprzętu i unowocześnianie obecnego,
 • czynny udział we wdrażaniu i doskonaleniu Systemu Zarządzania zgodnego z ISO 9001:2015,
 • konsekwentna i pełna realizacja ustalonych Procedur i Instrukcji SZJ,
 • doskonalenia kwalifikacji zawodowych pracowników,
 • koleżeńska i lojalna współpraca z pracownikami na związanych stanowiskach,
 • zapewnienie satysfakcjonującego systemu motywacyjnego dla pracowników

Jako Prezes Zarządu i Dyrektor NZOZ „WELUX" uważam, że Personel Naszej Spółki stanowi jej Najwyższą Wartość oraz że jego uczestnictwo i wzajemne zrozumienie jest konieczne do osiągnięcia postawionych celów.

Jako Prezes Zarządu - Dyrektor tworzę jak najlepsze warunki do sprawnego wdrożenia Polityki Jakości.

Deklaruję swoje osobiste zaangażowanie i zobowiązuję się do:

 • nieustannego tworzenia odpowiednich warunków materialnych, organizacyjnych i personalnych dla prawidłowego funkcjonowania i doskonalenia SZJ,
 • zabezpieczania sprawnego funkcjonowania nadzoru świadczonych usług,
 • wspierania wszelkich prac zmierzających do doskonalenia świadczonych usług oraz dążenie do realizacji oczekiwań stawianych przez naszych Pacjentów,
 • wspierania dokształcania i podnoszenia kwalifikacji

Zarząd NZOZ „WELUX" Spółka z o.o. gwarantuje, że treść Polityki Jakości jest znana wszystkim pracownikom, a założenia Systemu Zarządzania Jakością są przez nich w pełni respektowane.

Bielsko - Biała, Ol-06-2018 r.

Prezes Zarządu - Dyrektor
/-/ lek. med. Dariusz Hampel

Orginalny tekst:

Polityka Jakości
powrót